FNs bærekraftsmål på alle biler fra Otto

bilfrihet i Bodø. På alle biler i Bodø har vi FNs bærekraftsmål fordi delingsøkonomi er en viktig del av utviklingen.