Hele verden står i disse dager overfor en veldig krevende situasjon. Spredningen av Covid-19 viruset, bedre kjent som Corona-viruset, har gitt oss alle læring i hvor sårbare vi er, og hvor viktig det er at vi samler oss til dugnad for å gjøre det vi kan. Både for å begrense spredning, men også for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner.

Bertel O. Steen ønsker å bidra der vi kan til dugnaden, og gjennom delingstjensten Otto kan vi legge til rette for at leveranse av mat og medisiner kommer fram til de som trenger det.

Vi i Otto har derfor besluttet å fristille alle våre varebiler med delingsteknologi og tilby disse til kommuner som ønsker at ansatte og frivillige kan bidra til å transportere varer til de som trenger det.

Vi kan også installere vår teknologi i de bilene kommunen allerede disponerer (eier eller leaser) slik at de blir nøkkelløse og dermed enkelt kan deles mellom de kommunen ønsker skal ha tilgang. Mer om hvor enkelt det er leser du her: https://otto.no/slik-fungerer-det/

Tjenesten vil raskt være i drift i din kommune og vi strekker oss langt for å kunne bidra.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer send e-post til dugnad@otto.no eller ring

913 79 218 (Martin Vik) eller 484 00 789 (Erik Munkelien)