Personvern

En mann og en dame som sitter på en trapp i strålende solskinn

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler

Sist oppdatert: 13.09.2022

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, behandler og utleverer om deg når du benytter deg av tjenesten Otto (heretter «Otto» eller «Tjenesten») eller besøker nettstedet otto.no, hvorfor vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til vår behandling. Vi vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Otto er en delingstjeneste for bedrifter og privatpersoner, som har en avtale med Otto Mobility AS. Bruken av Tjenesten er kun tilgjengelig for autoriserte brukere slik det er beskrevet i Brukervilkårene som du finner her. I denne personvernerklæringen vil slike autoriserte brukere bli referert til som «bruker», «deg», «du» etc.

Otto er en tjeneste som leveres av Otto Mobility AS (org.nr. 915 972 330), som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke midler som skal benyttes.

Otto Mobility AS er eiet av Bertel O. Steen AS.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til vår behandling av personopplysninger, send en e-post til konsernets personvernombud: personvernombud@bos.no, eller eventuelt per post til Bertel O. Steen AS, Personvernombudet, Boks 52, 1471 Lørenskog.

Dersom du har spørsmål knyttet til Bertel O. Steens behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du benytte kontaktinformasjonen over.

Bertel O. Steen har også et personvernombud, som kan kontaktes på personvernombud@bos.no.

I forbindelse med din bruk av Otto, vil Otto Mobility AS behandle følgende kategorier av personopplysninger for følgende formål:

 • Opplysninger som er nødvendig for å opprette en profil og bruke Tjenesten, herunder kontaktinformasjon (eks. navn, adresse, telefonnummer etc.) alder, førerkortinformasjon (fødselsnummer, førerkortklasse, hvor lenge du har hatt gyldig førerkort etc.) og betalingskort. Opplysningen er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om bruk av Tjenesten, blant annet for å verifisere at du har gyldig førerkort for bil, at du har tilhørighet til et borettslag med gyldig avtale, gjennomføre betalingstransaksjoner ved bruk av Tjenesten etc.
 • Informasjon om din bruk av Tjenesten, som er begrunnet i våre legitime interesse i å kunne levere Tjenesten til deg og å drifte Tjenesten på best mulig måte, herunder:
  • Brukshistorikk, herunder antall leieforhold, inkludert start- og sluttid, kjørelengde, bilder av bil ved start og avslutning av leieforhold (for å dokumentere tilstand), oppståtte og meldte skader, utgifter pådratt under leieforholdet etc.
  • Måling av kjørelengde (ved bruk av GPS) for å kunne beregne prisen på turen, samt ha kontroll over bilenes kilometerstand (som hentes ut via hardware) for å sikre at bilene får service til riktig tid etc.
  • GPS, for å lokalisere biler som ikke leveres tilbake, samt for sikre at bilene parkeres innenfor riktig område/i riktig borettslag.
  • GPS benyttes for utarbeidelse av kjørelogg, som blant annet benyttes for skattemessige godkjente kjørebok.
  • Versjon av vår app og din mobiltelefons operativsystem for hver uthenting av bil, inn- og utlogginger i app og på vårt nettsted etc.
 • Informasjon du kan velge å dele med oss, herunder i forbindelse med henvendelser til Otto med spørsmål om Tjenesten, brukervilkårene eller denne personvernerklæringen. Behandlingen er begrunnet i våre legitime interesser i å kunne håndtere og besvare slike henvendelser og i å levere gode tjenester til våre brukere.
 • For å varsle deg om endringer i Tjenesten, brukervilkårene eller denne personvernerklæringen, som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg som bruker av Tjenesten.
 • For å sende deg andre meldinger om Tjenesten eller andre tjenester fra Otto som push-varsel og på SMS og e-post, såfremt du har samtykket til dette.
 • For å identifisere og skreddersy et innhold som er relevant for deg som bruker eller en brukergruppe, basert på Ottos legitime interesse i å kunne gi deg mest mulig relevant informasjon. Du kan når som helst motsette deg slik profilering.
 • For å kunne gi deg rabatter eller lignende fordeler, f.eks. som følge av medlemskap hos en av Ottos samarbeidspartnere. Denne behandlingen vil normalt være begrunnet i ditt samtykke, som avgis i forbindelse med at du bekrefter at du ønsker å benytte deg av slike fordeler.
 • Systemtesting, kvalitetssikring, feilsøking og annen behandling som er nødvendig for å forbedre våre tjenester. Grunnlaget for behandlingen er Bertel O. Steens berettigede interesse i å forbedre sine tjenester, samt å levere feilfrie tjenester til sine brukere.
 • For å kunne overholde rettslige forpliktelser som Otto er underlagt eller pålegg fra offentlige myndigheter, herunder krav til bokføring og verifisering av førerkort etter vegtrafikkloven.
 • For å ivareta Ottos rettigheter, herunder for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav i forbindelse med tapte eller ødelagte biler, eller for å ivareta Ottos berettigede interesser, som advarsler og utestengelser ved brudd på brukervilkår eller øvrige rettigheter som Otto har etter avtalen med deg.

Når du besøker nettsiden til Otto, vil Otto i tillegg behandle følgende informasjon om deg:

 • Din IP-adresse og andre opplysninger om din PC. Otto vil kunne samle inn og lagre din IP-adresse (det nummeret som identifiserer din datamaskin eller annet utstyr på internett) og annen informasjon om din PC for systemadministrative formål og statistikkformål (f.eks. for å beregne hvor mange brukere som bruker nettsiden), basert på Ottos berettigede interesse i å forbedre og administrere vår nettside. IP-adressen vil kun bli lagret i den perioden du besøker nettsiden, og deretter slettet eller anonymisert.
 • Informasjonskapsler/cookies. Vi benytter oss av informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere nettsiden, se punkt 6.

Personopplysningene innhentes i utgangspunktet fra deg, samt gjennom din bruk av Otto, herunder Tjenestens app og nettside.

Merk at vi, for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg, er avhengig av å motta en rekke opplysninger som angitt over, blant annet førerkortinformasjon, adresse og betalingskort. Konsekvensene av å ikke oppgi slike opplysninger er at du ikke får registrert deg som bruker av Otto.

Otto lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå de formål personopplysningene ble samlet inn for, som definert i denne personvernerklæringen. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

Dette innebærer at Otto som hovedregel oppbevarer opplysningene inntil du sletter din brukerprofil eller på annen måte gir oss beskjed om at du ønsker at vi sletter dine personopplysninger. Førerkortinformasjon vil imidlertid slettes fortløpende etter 30 dager.

Vi gjør oppmerksom på at rettslige forpliktelser, f.eks. lovpålagte krav til fortsatt lagring for bokføringsformål, kan nødvendiggjøre fortsatt lagring av dine personopplysninger. Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for å ivareta Otto eller en tredjeparts berettigede interesser, herunder for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

Otto kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter innenfor rammen av de formål som er fastsatt i denne personvernerklæringen, såfremt Otto har lovlig grunnlag for utlevering. Opplysningene kan for eksempel bli utlevert til offentlige myndigheter for å overholde lovpålagte krav, til Tjenestens betalingsleverandør for å gjennomføre en betalingstransaksjon ved bruk av Tjenesten etc.

Otto vil kunne utlevere dine personopplysninger til leverandører som utfører tjenester for Otto, f.eks. systemleverandører for software og hardware i biler, utvikler av software til Tjenesten etc. Leverandører behandler personopplysninger på vegne av Otto og i henhold til avtale, og vil kun bruke personopplysningene til de formål de er innhentet. Otto skal påse at alle leverandører oppfyller kravene til tilfredsstillende sikkerhet for dine personopplysninger.

Otto vil også kunne utlevere dine personopplysninger til våre samarbeidspartnere som f.eks. Usbl, herunder for å sikre at du som bruker får utnyttet medlemsfordeler hos slike samarbeidspartnere og hos Otto. Slik utlevering vil være basert på ditt samtykke.

Vår behandling av dine personopplysninger skjer i dag innenfor EU/EØS-området. I den grad dine personopplysninger overføres til land utenfor EU/EØS, sikrer vi at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier. Dette kan blant annet være bruk av EUs standardvilkår for slik overføring, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og i noen tilfeller rett til å kreve dataportabilitet. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Otto på e-post hei@otto.no som angitt i punkt 1.

Du har også rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

Informasjonskapsler er små datafiler som blir lagret på harddisken din. Dette gjør det lettere for deg å navigere og øker nettstedets brukervennlighet. Informasjonskapsler gjør det også lettere for oss å finne fram til de mest populære delene av vårt internett-tilbud. I neste omgang kan vi så tilpasse innholdet på våre nettsider til dine ønsker og dermed gi deg et bedre tilbud.

Informasjonskapsler kan også brukes for å finne ut om din datamaskin allerede har vært i kontakt med våre nettsider. Informasjonskapselen blir bare identifisert på din datamaskin. Personopplysninger kan imidlertid lagres i informasjonskapselen, for eksempel dersom du – for å slippe å oppgi brukernavn og passord hver gang – har gitt ditt samtykke til å forenkle en beskyttet internettilgang.

Du kan også bruke otto.no uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge *avslå – informasjonskapsler* i nettleserinnstillingene. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din.

Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det imidlertid føre til funksjonsbegrensninger på nettsiden og for Tjenesten.

Fra tid til annen kan det opptre lenker på Ottos nettside til andre nettsider, blant annet nettsider som driftes av våre samarbeidspartnere. Når du følger en av disse koblingene, forlater du våre nettsider. Disse tredjepartsnettsidene har egne personvernerklæringer som bestemmer hvordan nettsidene driftes og hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Vi anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettsidenes egne personvernerklæringer og brukervilkår når du besøker og tar i bruk disse nettsidene.

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Ottos retningslinjer og rutiner for personvern.

Otto vil fra tid til annen gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av Ottos personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til Otto under fanen “Personvern”. Du oppfordres til å besøke nettsiden jevnlig for å holde deg oppdatert på den gjeldende personvernerklæringen. Dersom Otto gjør endringer i sin behandling av personopplysninger som du har krav på informasjon om eller som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling, og denne erklæringen vil oppdateres.