Priser

De til enhver tid gjeldende priser er oppgitt i Otto Mobility sin mobilapplikasjoner “Otto”. Her presenteres pris for leietid, pris per overkjørte kilometer og avtalefestede satser for betaling/rabatt for drivstoff/strøm. Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder parkeringsbøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, bompasseringer og drivstoff.

Prisene oppgitt i mobilapplikasjonen “Otto” inkluderes forsikring og merverdiavgift.

Leietakere har ingen månedlig kostnad ved å være bruker av plattformen med mindre annet er oppgitt.

Forsikring og egenandel

Forsikring er inkludert i avtalen mellom Leietaker og Otto og gjelder registrerte sjåfører som er 19 år eller eldre. Egenandel ved skade for personer under 23 år er fra NOK 5 000,- til NOK 15 000. For personer over 23 år er egenandel ved skade fra NOK 5 000,- til NOK 10 000,-

Mer informasjon om forsikringen finner man i våre Forsikringsvilkår.

Kanselleringsgebyr

Vi oppfordrer våre medlemmer til å gi beskjed i god tid om man må kansellere et leieforhold slik at man forårsaker minst mulig friksjon for motparten. Ved kansellering så gjelder følgende regler og gebyrer.

Etter leieforholdet har startet                                   Leietaker må betale full pris

Mer enn 24 timer før leieforholdet starter               Ingen gebyr

Mindre enn 24 timer før leieforholdet starter          Halv leiepris

Ved uakseptabel atferd som bryter med medlemsbetingelsene belastes Leietaker følgende gebyrer.

Røyking i bil

Røyking i bil skal ikke forekomme. Om det rapporteres om røyking i bil vil Otto belaste Leietaker for innvendig rens av bil. NOK 5 000

For sen levering av bil

Om en Leietaker leverer bilen for sent slik at det går utover andre medlemmer, så vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til leieprisen

NOK 400 per time opptil NOK 10 000 (+ ekstra leiepris for bilen) 

Manglende innrapportering av skade

Ved skade på bil skal Leietaker umiddelbart kontakte Otto. Om det blir oppdaget skade på kjøretøy etter et leieforhold uten at dette er innrapportert vil Leietaker bli belastet et gebyr i tillegg til kostnaden for reparasjon eller egenandel.

NOK 3 000 (+ kostnad for reparasjon eller egenandel)

Manglende rengjøring av bil

Bilen skal leveres i samme stand som da den ble plukket opp. Bilen skal alltid rengjøres innvendig etter bruk, dvs. fjerne søppel o.l. Ved leie på mer enn 24 timer skal bilen spyles utvendig ved behov. Otto forbeholder seg retten til å belaste Leietaker for manglende rengjøring når denne er mangelfull.

NOK 500 (+ faktisk kostnad ved omfattende rengjøringsbehov)

Andre skader eller brudd på medlemsbetingelsene er erstatningspliktig og gir Otto rett til full dekning av dokumenterte økonomiske utlegg eller tap.

Mer informasjon om vilkår for bruk av tjenesten finner du på Vilkår Leietaker

Utgifter og utlegg under leieforholdet

Leietaker er ansvarlig for bilen og utgifter som følger av bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, herunder parkeringsbøter, fartsbøter, parkeringsgebyr, bompasseringer og drivstoff.

Leietaker er ansvarlig for å betale ferge i Norge og bompasseringer utenfor Norge, samt andre utgifter som følger med bilen under leieforholdet. Ved manglende betaling kan Otto kreve kompensasjon for utgiftene i etterkant i tillegg til et gebyr for merarbeid.

Ved manglende betaling gjelder følgende gebyrer for Leietaker

Manglende parkeringsavgift

Noen anlegg belaster automatisk bileier med mindre man betaler direkte. Ved manglende betaling vil Leietaker bli belastet parkeringsavgift og et gebyr for manglende betaling.

NOK 200 (+ parkeringsavgift)

Manglende betaling for ferge i Norge og bom i utlandet

Leietaker er ansvarlig for å betale ferge i Norge, samt bom i utlandet. Manglende betaling belastes et gebyr for merarbeid.

NOK 200 (+ kostnad ferge/bom)

Manglende betaling for bøter og andre gebyrer

Bøter og gebyrer skal umiddelbart betales av Leietaker. Ved manglende betaling blir Leietaker belastet et tilleggsgebyr i tillegg til bot/gebyr. Dette gjelder også ved feilparkering ved retur av bil.

NOK 200 (+ kostnad for gebyr/bot)

Drivstoff og strøm

Otto regner automatisk ut drivstoffnivå/mengde strøm på tanken/batteriet før og etter leieforholdet.

Gjeldende pris synlig i app betales automatisk.

Bom i Norge

Otto regner automatisk ut alle bompasseringer i Norge og krever inn gjeldende bomsatser fra Leietaker.

Depositum ved leie av bil

Otto reserverer fra NOK 500 i depositum som sikkerhet for betaling av leieforholdet, overkjøre kilometer, bom og drivstoff dersom annet ikke er avtalt. Depositum blir tilbakebetalt etter at bilen er returnert. Det kan ta opptil 7 virkedager etter tilbakelevering av bil før pengene er disponible for Leietaker igjen.