Servicevarsling

Servicevarsling og planlegger.

Varsling og enkel planlegging

bakgrunn
kjørebok

Ping! Automatisk varsling for planlagt service.

Med vår teknologi, er det enkelt å holde oversikt over servicehistorikken til hvert kjøretøy, inkludert tidligere vedlikeholdsaktiviteter og serviceintervaller.

Vi tilbyr:

  • Innebygd servicevarsling og planleggingsverktøy i Otto gir full kontroll over vedlikeholdet av hver enkelt kjøretøy i flåten.
  • Automatiske varsler genereres når det er på tide med planlagt vedlikehold eller service.
  • Reduserer behovet for manuell oppfølging og minimerer risikoen for glemt eller oversett vedlikehold.
  • Bidrar til å forlenge levetiden og påliteligheten til kjøretøyene i flåten.
  • Innebygd planleggingsverktøy gjør det enkelt å administrere og planlegge vedlikehold og service for hele flåten.
  • Gir oversikt over hvilke kjøretøy som trenger vedlikehold og muligheten til å tildele oppgaver til teammedlemmer.

Tilpasset og fleksibel varsling.

Supereffektivt verktøy for å å optimalisere driftseffektiviteten. Unngå uforutsette driftsstanser og øk produktiviteten ved å ha kontroll over når og hvordan vedlikeholdet utføres.

varsling