leiebil fra Otto i garasjeanlegg

Otto app i leiebil

Samarbeid med Parqio åpner nye dører – og garasjeporter.

Parqio, garasjeanleggets Airbnb, jobber mot en effektiv utnyttelse av garasjeanlegg, spesielt egnet for tettbygde områder. Løsningen er både enkel og smart, den lar brukere og sameier sømløst åpne garasjeporter via app. Ambisjonen er at plattformen skal inneholde integrasjoner mot en rekke tjenesteleverandører – deriblant bildeling.

En gutt og en jente setter seg inn i leiebil fra Otto

Så nå tilgjengeliggjør vi bildeling i garasjeanlegg, sammen.

I Frysjalia er Parqio installert i sameiets garasjeanlegg. Og med det, muliggjøres tilgang på bildelingsbiler fra Otto i garasjen. Utfordringen i Frysjalia var at sameiet ikke hadde ledige parkeringsplasser i garasjen til bildelingsbiler. Parqio inkluderte beboerne i Frysjalia i prosessen, og fikk kartlagt at flere beboere ikke brukte parkeringsplassene sine. De aktuelle beboerne kunne godt tenke seg å dele sin parkeringsplass med bildelingsbiler fra Otto.

Tekst som beskriver hva som skjer i bildet

Og nå har Frysjalia Otto i garasjen.

Parqio hjelper styret med å kartlegge garasjekapasitet og beboere som ønsker å dele langtidsledige parkeringsplasser – og vi tilbyr bildelingsbiler i garasjen som er tilgjengelige for hele nabolaget.

God tur Frysja!