Derfor er bildeling mer bærekraftig

Person som putter lader i el-bil

Derfor er bildeling mer bærekraftig

Ottos mål er å bidra til og kutte klimautstlipp, ved å redusere antall biler på veien og i byene. Størsteparten av bilflåten vår er i dag elektrisk og innen 2025 vil alle våre biler kjøre på fornybar energi. I følge en undersøkelse vi nylig gjennomførte med Opinion, svarte så mange som 1 av 3 at de bevisst valgte delebil, fordi de ønsker å reise mer miljøvennlig.

Men hva er det egentlig som gjør en delebil mer miljøvennlig enn en privat? Det er faktisk flere grunner enn du kanskje skulle tro...

En mann og dame som laster ut varer fra bagasjen på en bil

1) En delebil erstatter mellom 5-15 eiebiler.

De fleste biler står bomstille det meste av tiden. Da tar de opp plass som kunne blitt brukt til andre ting som parker, boliger, sykkelstier eller noe annet gøy. TØI har regnet på det og de anslår at én godt utnyttet delebil kan erstatte bruken av mellom 5 og 15 private. Det blir mye plass!

Bilde av dame som sitter på huk ved siden av sykkel

2) Bildelere kjører mindre bil

TØI har også regnet ut av bildelere kjører 1/3 mindre bil enn bileiere, fordi de bruker bare bil når de faktisk trenger det. For andre reiser benytter de en miks av kollektivtransport og andre miljøvennlige fremkomstmidler.

Familie i skogen, på vei mot en delebil fra Otto

3) Utslipp fra produksjon

Selv om de fleste nye biler som selges i Norge i dag er elbiler som forurenser mindre enn fossile, kommer man ikke utenom at alle biler, fossile så vel som elektriske, har lagt bak seg et betydelig utslipp allerede før hjulene treffer norske veier.

Utvinning og frakt av materialer, gummi, plast og lakk. Produksjon av litiumbatterier. Smelting og sammensetting. Og til slutt lasteskipene som skal frakte nye biler til Norge.


Med delebil deles disse utslippene på mange flere.

Er du et boretteslag eller sameie som ønsker å utnytte parkeringsplassene dere med bildeling? Les mer og ta kontakt her.

Her finner du en oversikt over alle våre elektriske biler.