parkeringsnorm i oslo legger til rette for bildeling for eiendomsutviklere

Klem ved bildelingsbilen

Rigget for fremtiden

Ny parkeringsnorm skaper nye muligheter

Det er et forslag om ny parkeringsnorm fra bystyret i Oslo – uten minimumskrav til parkering ved nybygg. Det vil si at utbyggere ikke lenger blir tvunget til å bygge parkeringsplasser de ikke trenger. Dette gjør det mulig å spare både penger og plass for eiendomsutviklere. Penger og plass som kan bli brukt til utvidet park, hage, lekeplass eller andre tiltak for et levende nabolag.

Venner i bil

Nå er det mulig – og viktig (!) for eiendomsutviklere å tilby bildeling som en del av boligprosjektet.

Bygging av parkeringsplasser er en kostbar affære, og det kan være vanskelig å finne plass til parkering i tettbygde områder. Samtidig bidrar bildeling til å redusere trafikk og parkeringsproblemer i området, noe som er positivt for både beboere og nabolaget. Dette gjør boligprosjektet mer attraktivt for mulige kjøpere og bidrar til å øke verdien av boligene.

Pause ved bilen

En moderne tjeneste

Sammen med fremoverlente eiendomsutviklere kan vi redusere antall biler i byene våre og forme en mer bærekraftig fremtid. Otto er en moderne og fleksibel bildelingstjeneste som gjør området mer attraktivt å bo og jobbe i.

En skikkelig vinn-vinn-situasjon der altså.